ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІНЛЯНДІЮ

                                Площа – 338 145 км2

                             Населення – 5,2 млн осіб

                    Столиця – Гельсінкі (551 тис. осіб)

           Загальні відомості

      Фінляндія розташована в Північній Європі, займаючи проміжне місце між Заходом і Сходом Європи. Офіційна назва – Фінляндська Республіка. Столиця Гельсінкі (Helsinki) – 551 тис. мешканців. На заході межує з Швецією (586 км), на півночі – з Норвегією (716 км), на сході – з Росією (1269 км). На південному заході та півдні омивається Балтійським морем, Ботнійською та Фінською затоками. Вважається однією з найпівнічніших у світі державою. Довжина берегової лінії – 1100 км

      Сусідське політико-географічне положення Фінляндії визначається її геопросторовим відношенням до сусідів першого і другого порядку. Фінляндія має трьох сухопутних сусідів першого порядку – Швецію, Норвегію і Росію, а також морських сусідів – Естонію, Латвію, Литву, Польщу і Німеччину. Таке сусідство визначає значною мірою особливості міжнародної співпраці, структуру імпорту та експорту Фінляндії, а також її відношення до найближчого полюсу світової сили Росії

      Географічне положення Фінляндії можна вважати периферійним відносно країн Європи. Риси центральності та периферійності географічного положення дуже часто пов’язують з категоріями його вигідності та невигідності. Зазвичай, центральне положення вигідніше, ніж периферійне. Однак для Фінляндії вигідність географічного положення полягає в тому, що країна виходить до Балтійського моря значною своєю частиною. Вихід держави до моря формує комплекс додаткових туристичних ресурсів, які можна використовувати в національному туристичному виробництві (морські ландшафти). При цьому протяжна берегова лінія з великою кількістю бухт і заток надає країні перспективи як напрямку водного туризму

Площа Фінляндії становить 338 145 км2 (63 місце серед держав світу), з них 33 522 км2 займає вода. Загальна довжина сухопутного кордону – 2628 км. Територія Фінляндії є витягнута з півночі на південь, тобто має меридіальне спрямування. Протяжність Фінляндії з півночі на південь 1030 км, з заходу на схід – 515 км. Найвища точка – гора Галтіа (1324 м)

Державне свято 6 грудня – день проголошення незалежності Фінляндії у 1917 році. Державні мови – фінська і шведська. Грошова одиниця – євро

ВВП (2006) – 171,7 млрд дол. США, на душу населення – 32,8 тис. дол. США. Економічно розвинена держава. Член ООН, ЄС та інших міжнародних організацій

      Державний устрій та форма правління:

Фінляндія – президентська республіка (з 1919 р.). Діє конституція, яка набрала чинності 1 березня 2000 р.

Глава держави – Президент, який обирається шляхом прямих і таємних виборів усіма громадянами країни, які мають право голосу, терміном на 6 років. У випадку неспроможності виконання президентом своїх обов’язків його функції покладаються на прем’єр-міністра. З 1 березня 2000 р. президент Фінляндії Тарья Халонен (жінка).

Законодавча влада здійснюється однопалатним парламентом, що складається з 200 депутатів, які обираються прямим і таємним голосуванням за системою пропорційного представництва терміном на 4 роки. Парламент зі свого складу обирає голову і двох його заступників. Згідно зі Статутом парламенту, його голова обирається терміном на один рік. Він керує пленарними засіданнями, однак при цьому повинен залишатися нейтральним, не маючи права брати участі ні в обговореннях, ні в голосуванні.

Парламент – Eduskunta Riksdagen . Партійний склад: Фінляндський центр, Соціал-демократична партія Фінляндії, Національна коаліційна партія, Лівий союз Фінляндії, Шведська народна партія, Союз “зелених”, Християнський союз Фінляндії, Сільська партія Фінляндії, Екологічна партія, Представник Аландських островів.

Виконавча влада здійснюється президентом і урядом. Уряд складається з міністрів, яких очолює прем’єр-міністр, який в свою чергу обирається парламентом. Керівник уряду – прем’єр-міністр Юркі Катейнен (з 19 квітня 2007 р.).

Країна поділена на п’ять губерній (ляні) – Південну Фінляндію, Західну Фінляндію, Східну Фінляндію, Оулу і Лапландія. Кількість муніципальних утворень – 431. Аландські острови з травня 1991 р. мають статус самоврядування. Ляні поділяються на комуни

               Основні політичні партії

Лівий союз Фінляндії – ЛСФ (Vasemmitoliitto). Рішення про створення партії на основі злиття Компартії Фінляндії (заснована в 1918 р.) і Демократичного союзу народу Фінляндії (заснований у 1944 р.) було прийняте на засіданні Ради ДСНФ у березні 1989 р. і ХХП з’їзді КПФ у березні 1990 р. Установчий з’їзд відбувся 28-29 квітня 1990 р. Об’єднав

Демократичний союз народу Фінляндії і “Демократичну альтернативу”. В червні 1991 р . до ЛСФ влилась Комуністична партія Фінляндії, припинивши самостійне існування

Ліберальна народна партія – ЛНП (Liberaalinen Kansanpuolue – LKP). Створена 29 грудня 1965 р. на базі розпущених Народної партії Фінляндії і Союзу вільнодумців. Налічує 4 тис. членів. Голова – Пекка Рютіля (Pekka Rytila). Генеральний секретар – Кааріна Талола (Kaarina Talуla, жен.). Друкований орган – тижневик “Полттопісті” (Polttopisti)

Національна коаліційна партія – НКП (Kansallinen Kokoomus – KK). Заснована в 1918 р. Налічує 80 тис. членів. Голова – Саулі Ніїсте (Sauli Niisto). Генеральний секретар – Пекка Ківеля (Pekka Kivela). Друковані органи – газета “Сатакуннан канса” (Satakunnan Kansa) і тижневик “Ню-кюпяйвя” (Nukupaiva)

Сільська партія Фінляндії – СПФ (Suomen Maaseudun Puolue). Заснована в 1959 р. До серпня 1966 р. називалась Партія дрібних селян. Налічує близько 20 тис. членів. Голова – Раймо Вістбакка (Raimo Vistbacka). Генеральний секретар – Тімо Сойні (Timo Soiny). Друкований орган – газета “Суомен уутісет” (Suomen Uutiset)

Соціал-демократична партія Фінляндії – СДПФ (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – SSDP). Заснована в 1899 р. У грудні 1972 р. підписано угоду про розпуск Соціалістичного союзу робітників і дрібних землеробів (припинив діяльність у червні 1973 р.) і злиття його з СДПФ. Входить до Соціалістичного інтернаціоналу. Налічує 77 тис. членів. Членами СДПФ можуть стати іноземці, які проживають у Фінляндії. Голова – Пааво Ліппонен (Paavo Lipponen). Голова Ради СДПФ – Рісто Туомі-нен (Risto Tuominen). Генеральний секретар СДПФ – Маркку Хювярінен (Markku Huvarinen). Друковані органи – газети “Демарі” (Demari), “Турун пяйвялехті” (Turun Paivalehti) і “Кансан лехті” (Kansan Lehti)

Союз “зелених” (Vihrea Liitto). Заснований у березні 1987 р. представниками руху “зелених”. Як політична партія зареєстрований 9 серпня 1988 р. Керівний орган у періодах між з’їздами – Рада уповноважених, яка складається з 25 чоловік. Голова – Туйя Бракс (Tuja Brax, жін.). Генеральний секретар – Сірпа Куронен (Sirpa Kuronen, жін.)

Фінляндський центр – ФЦ (Suomen Keskus). Заснований у 1906 р. До 17 жовтня 1965 р. називався Аграрний союз. До червня 1988 р. називався Партія центру. Налічує 270 тис . членів. Голова – Еско Ахо (Esko Aho). Заступники голови: Мартті Пура (Martti Pura), Ханнеле Покка (Hannele Pokka, жін.) і Оллі Рен (Olli Rehn). Генеральний секретар – Пекка Пертула (Pekka Perttula). Друковані органи – газети “Савон саномат” (Savon Sanomat), “Кес-кісуомалайнен” (Keskisuomalainen) і “Суоменмаа” (Suomenmaa)

Християнський союз Фінляндії – ХСФ (Suomen Kristillinen Litto). Партія. Заснована в 1958 р. Налічує 17 тис. членів. Голова – Б’ярне Калліс (Bjarne Kallis). Друкований орган – журнал “Крістітюн вастуу” (Kristityn Vastuu)

Технічний Редактор Сайту: