Статут

РОЗДІЛ 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОКЛУБУ

а) поширення знань про ЄС та євроінтеграцію

б) ініціювання дискусії щодо місця України в ЄС

в) заохочення молоді до активної участі в суспільному житті

 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

а) організація і проведення заходів : зустрічей, семінарів, дискусій, концертів, вікторин, лекторіїв, виставок плакатів, стінгазет на європейську тематику, науково практичні конференції

б) самостійний пошук і поширення інформації про ЄС та євроінтеграцію

в) налагодження співпраці з усіма, хто зацікавлений у євроінтеграції

 

РОЗДІЛ 3. ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

а) членом клубу може бути кожен учень ліцею

б) якщо рада клубу має сумніви, щодо прийняття цієї особи до клубу, то вона звертається до загальних зборів, щодо прийняття відповідного рішення

в) на вимогу ради загальні збори можуть відмовити у прийняті до клубу, якщо існують поважні та обґрунтовані причини, щодо членства у клубі

 

РОЗДІЛ 4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

Правом кожного члена клубу є:

а) участь у загальних зборах клубу

б) складання пропозицій щодо діяльності клубу та активна участь у дискусіях на цю тему

Обовязком  кожного члена клубу є:

а) дотримання статуту

б) активна участь в ініціативах , які клуб бере на себе, та допомого в їх реалізації, узгоджена з керівництвом та іншими членами клубу

в) підпорядкування рішення керівництва клубу

 

РОЗДІЛ 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ

 Керівними органами клубу є:

а) керівник клубу

б) президент

в) загальні збори

г) рада клубу

В загальних зборах беруть участь всі члени клубу. Вони є найвищим органом клубу, де приймаються всі рішення, коли присутня щонайменше третина всіх членів клубу. Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів.