Резюме

euroclub LIFE

Назва клубу: EuroClub “LIFE”

LIFE – абревіатура від слів:

 • Love – любов
 • Interest – цікавість
 • Friendship – дружба
 • Energy – енергія

Дата створення:  01 вересня 2012 р.

Напрямки діяльності: поширення та розповсюдження інформації про Європу, європейські країни та Європейський Союз; введення нових форм діяльності учнів; налагодження співпраці з іншими Євроклубами України та закордоном; листування (по мережі Інтернет) з учнями Польші; заохочення до вивчення іноземних мов; підготовка до життя і праці в об’єднаній Європі.

Цілі євроклубу:

 • Сприяння процесам євроінтеграції на місцевому рівні.
 • Поширення знань про ЄС та євроінтеграції України.
 • Пропаганда європейський цінностей, формування європейської свідомості в учні, підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі.
 • Вивчення культури, європейських мов, традицій.

Завдання євроклубу:

 • Поглиблено вивчити історію, культуру, звичаї і традиції, а також сучасність як країн ЄС, так і України.
 • Встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів та листування, виконання спільних проектів.
 • Удосконалення навичок самостійного здобування та критичного аналізу інформації.
 • Організація різноманітних заходів з метою поширення інформації про ЄС.
 • Мотивація до вивчення мов.

Навчальний заклад: Ковельський  центр ПТО

Кількість задіяних учнів: 26

Прізвище, ім’я, по батькові керівника Євроклубу у навчальному закладі: Оніщук Світлана Дмитрівна.

Адреса євроклубу: Україна, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 10.

Номер телефону: (03352) 5-50-39.

Email: info@euroclub.com.ua

Євроклуб «LIFE» – це добровільна неполітична молодіжна організація, що створена з метою спілкування, обміну інформацією з ровесниками з України та з країн Європи, з метою розширення знань про Європу та ЄС, сприяння курсу України на інтеграцію в європейські структури, пропагування європейських цінностей. Ми не можемо стояти осторонь інтеграції України до ЄС та Європейських структур, тому хочемо зробити свій, хоча не значний, але все ж таки внесок у становлення цього історичного процесу. Тому і створили свій Євроклуб «LIFE»

Євроклуб «LIFE»  вчить працювати в команді, допомагає набути комунікавної компетентності, заохочує до роботи в новому європейському вимірі.

І хоча євроклубу лише 6 років, але за цей короткий час дуже багато зроблено.

Це участь у різноманітних проектах, конкурсах, вікторинах, семінарах, тренінгах, розробка власних проектів, сценаріїв, а якщо сказати коротко, діяльність євроклубу – це формування європейської свідомості та громадянської активності учнівської молоді.

Євроклуб сьогодні нараховує 26 учнів. Він має свою структуру. Є президент, адміністратор, секретар, євростудія. Члени євроклубу працюють в різних секціях та робочих групах. Євроклубівці керуються Статутом та Положенням про євроклуб. За 6 років у євроклубі було 59? вихованців.

У євроклубі ми вивчаємо історію, культуру, традиції, звичаї європейських країн, пишемо творчі робота про країни ЄС, проводимо акції, конкурси, вікторини, цікаві зустрічі, круглі столи, інтелектуальні змагання, працюємо в Інтернеті, листуємося з нашими друзями з Польщі. У нашому ліцеї є багато гарних справ, якими ми пишаємося, та діяльність євроклубу  нас мобілізує та згуртовує. Ми хочемо більше пізнати Європу тому ми обрали такі напрямки роботи нашого євроклубу: активізація навчально, наукового, творчого потенціалу, формування національної самосвідомості, активної громадської позиції. Наступний напрямок це налагодження співпраці з молодіжними громадськими організаціями. Підтримка контактів, обміном ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з закордонними євроклубами. Вироблення та реалізація загальних програм роботи з учнями, апробація інноваційних методів роботи. Участь у семінарах, ділових іграх, молодіжних обмінах, конкурсах, презентаціях, поширення інформації про євроклуб.